За нас

ИНТЕРПРЕД-СТЦ София

е акционерно дружество, осъществяващо дейност в областта на бизнес услугите и опериращо със собствено недвижимо имущество.

Основните дейности

Отдаване под наем на офиси, паркинги, конферентни зали, организация на бизнес срещи и търговски мисии. Предоставяне на редица услуги, обслужващи съвременния бизнес.

Целите на дружеството

Предлагане на високо качество на услугите съгласно приетите стандарти на Асоциацията на Световните Търговски Центрове, както и в съответствие с изискванията на местни браншови организации на които е член.

Социалната ангажираност

ИНТЕРПРЕД-СТЦ София, АД съдейства на фондации за деца лишени от родителски грижи, Сдружения за опазване на околната среда и облагородяване на района в които е разположена сградата. Подпомага културни, спортни и конферентни прояви свързани с обществото както и националния и международен бизнес.

Визия

Удовлетворяване максимално изискванията на клиентите чрез постоянно модернизиране на системите за поддръжка и контрол на сградния фонд. С дейността си ИНТЕРПРЕД ще продължава да допринася за усъвършенстването на бизнес услугите.

История:

1969 год.

Сдружение “ИНТЕРПРЕД” е създадено през месец април 1969 год. като държавно предприятие с изключителни права за представителство и търговско посредничество на чуждестранни фирми в България.

Представителството и търговското посредничество на чуждестранните фирми се е извършвало чрез обособените към сдружението специализирани бюра, които са осъществявали дейността си на външнотърговски агенции до 1998 год. С течение на годините, броят на представляваните чрез Сдружение “ИНТЕРПРЕД” чуждестранни фирми се е увеличавал и през 1988 год. те са били 1029 – сред тях водещи фирми от Западна Европа, САЩ и Канада.