WTCA

 

1985 год.

През 1985 год. Сдружение “ИНТЕРПРЕД” е прието като редовен член на Асоциацията на Световните Търговски Центрове – Ню Йорк и започва да предлага съответния пакет от бизнес услуги като световен търговски център, паралелно с предоставянето на представителска и външнотърговска дейност.

Една от основните цели и дейности на "ИНТЕРПРЕД - Световен Търговски Център София" АД е оказване на съдействие на българския бизнес.

1996 год.

През 1996 год. – е удостоен със "Сертификат за стандарт и качество на услугите".