Организация на бизнес срещи

Организация на бизнес срещи

ИНТЕРПРЕД – Световен Търговски Център София предлага бизнес атмосфера, модерно оборудване и подходящи условия за осъществяване на контакти с български и чуждестранни клиенти и доставчици.