ИНТЕРПРЕД-СТЦ София и Българската търговско-промишлена палата (БТПП), като членове на WTCA обсъдиха възможности за сътрудничество.

20

01.2015

Лора Влахова, пълномощник на изпълнителния директор на ИНТЕРПРЕД-СТЦ София, и Нели Ташева, член на съвета на директорите, участваха в среща с председателя на БТПП Цветан Симеонов. 

В качеството им на членове на Асоциацията на световните търговски центрове, представителите на двете организации дискутираха възможностите за съвместна работа и партньорство в полза на членовете на асоциацията.

Основна тема на срещата беше и потенциалът за сътрудничество, чрез взаимно допълване и разширяване на предлаганите от организациите услуги.

През месец февруари 2015 г. БТПП и ИИНТЕРПРЕД-СТЦ София ще участват в следващата европейска среща на световните търговски центрове в Истанбул.