ИНТЕРПРЕД-СТЦ София участва в годишната среща на Асоциацията на световните търговски центрове в Истанбул

20

02.2015

Лора Влахова, пълномощник на изпълнителния директор на ИНТЕРПРЕД-СТЦ София, участва в ежегодната среща на Асоциацията на световните търговски центрове в Европа. Срещата се проведе в Истанбул и на нея присъстваха представители на Световните търговски центрове в Пескара, Хага, Твенте, Сан Марино, Талин, София, Дъблин, Познан, Леуварден, Малта, Лил, Букурещ, Москва и Милано.

По време на срещата бяха дискутирани възможностите за съвместни дейности и партньорство в различни области между членовете на Асоциацията, като обмен на търговски мисии, осъществяване на съвместни инициативи и събития, подпомагане взаимодействието между членовете - фирми и асоциации от различните световни търговски центрове.

Лора Влахова изрази готовността на ИНТЕРПРЕД-СТЦ София активно да участва в съвместни инициативи, които да допринесат за бизнес развитието и обмена на опит между различните компании и организации.