БГФМА избра нов Управителен съвет

27

02.2015

На проведено заседание на Общото събрание на Българска фасилити мениджмънт асоциация в ИНТЕРПРЕД– Световен търговски център София бе избран нов Управителен съвет на асоциацията. 

Членовете на новия Управителен съвет са:

1. Горан Миланов - председател на УС на БГФМА, управител на фирма Видако

2. Никола Игнатов - зам. председател на УС на БГФМА, пропърти мениджър на Тишман Мениджмънт Къмпани

3. Тошо Киров - зам. председател на УС на БГФМА, управител на Фърст Фасилити България

4. Лора Влахов, пълномощник на изпълнителнителния директор на ИНТЕРПРЕД – Световен търговски център София

5. Кирил Илиев – управител Гео Фасилитис

6. Деян Кавръков – управител ТСМ

7. Валери Левиев – управител Фасилити Мениджмънт БГ

8. Огнян Стоев – фасилити мениджър Хюлет Пакард

9. Иван Велков – НСНИ

 

ОС на БГФМА избра и нов контролен съвет, който е в състав Ангелина Славкова от ИНТЕРПРЕД-СТЦ София, Емил Мечикян и Мартин Воев от фирма Лендмарк Пропърти мениджмънт.

 

Новият Управителен съвет си постави високи цели за двугодишният си мандат, сред които са:

  • Развиване на обучителни програми по фасилити мениджмънт във висши учебни заведения
  • Заздравяване на отношенията на БГФМА със сродни организации в България и Европа
  • Участия в работни групи за промяна и усъвършенстване на нормативната уредба, свързана с управлението на сградния фонд
  • Развитие на Европейски и български проекти за популяризиране на фасилити мениджмънта.

 

За БГФМА

 

Българска фасилити мениджмънт асоциация е създадена през 2008 г. С повече от 50 члена, БГФМА представлява някои от най-важните компании, които предоставят цялостни FM услуги - технически, инфраструктурни и търговски. Сред членовете на асоциацията са и компании, които предоставя услуги по управление на недвижими имоти, както и доставчиците на отделните услуги, като почистване, ИТ услуги и др. В това число влизат и фирми с голям сграден фонд, които са внедрили фасилити мениджмънта, като банки, застрахователни компании, големи компании за аутсорсинг и други. Част от асоциацията са също и физически лица, като административни директори, пропърти и асет мениджъри.

 

Сътрудничеството на асоциацията с правителствени и местни власти дава на БГФМА възможността да участва в дискусията относно актуалните законодателни промени, касаещи управлението на сгради.